تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


احکام حجاب

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یكی از مسایل مهم اسلامی است. در قرآن كریم درباره این مطلب تصریح شده است. در اینكه پوشیدن وجه كفین لازم نیست ظاهراً در میان علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست؛ فقط یك نفر از علمای اهل تسنن به نام ابوبكر بن عبدالرحمن هشام نظر مخالف دارد آن هم معلوم نیست كه نظرش در مورد نماز است یا در مورد نامحرم. درباره چهره هیچ گونه اختلافی نیست، احیاناً بعضی از علما درباره دست‏ها تا مچ و یا درباره پاها تا ساق اختلاف كرده‏اند كه آیا جز استثنأ هست یا نیست.ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


در میان مسایل فقهی شاید كمتر مسأله‏ای این چنین پیدا شود كه این گونه موارد اتفاق نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی باشد. مسأله پوشش در دو جا مطرح است!/

1. در باب نماز خواندن از باب اینكه در نماز واجب است ك زن تمام بدن خویش را بپوشاند، خواه نامحرمی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد/

2. بنابر این دو نوع مستر داریم: در باب خواستگاری در كتاب نكاح/

الف) ستر صلاتی یعنی پوششی كه در نماز باید به كار برده شود/

ب) ستر غیر صلاتی كه در مقابل مردان بیگانه باید رعایت شود.

علامْ در تذكرْ الفقهأ در كتاب الصلاْ می‏فرماید:

جمیع بدن زن عورت است، جز چهره به اجماع جمیع علما در جمیع شهرها جز ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام كه تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حكم اجماع، مردود است. از نظر علمای شیعه دو دست تا مچ نیز مانند چهره است و عورت نیست. مالك بن انس و شافعی و اوزرعی و سفیان ثوری در این جهت با علمای شیعه هم عقیده‏اند؛ زیرا ابن عباس در تفسیر سخن خدا (و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها) وجه كفین را تواماً جز استثنأ شمرده است، ولی به عقیده احمد حنبل و داود، ظاهر كفین باید پوشیده شود و سخن ابن عباس كافی است در رد سخن آنها. ابن رشد در بدایْ المجتهد می‏گوید: عقیده بیشتر علما بر این است كه بدن زن جز چهره و دو دست تا مچ عورت است. ابو حنفیه معتقد است كه قدمین نیز عورت شمرده نمی‏شود و ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است كه تمام بدن زن بلا استثنأ عورت است.{1}

كتاب الفقه علی مذاهب الخمسه، تألیف شیخ محمد جواد مغنیه می‏گوید: علمای اسلام اتفاق نظر دارند كه بر هر یك از زن و مرد لازم است آنچه را در حال نماز باید بپوشد در خارج نماز هم بپوشاند.{2}[1].ج 1، ص 111/

[2].ص 113، محمد جواد مغنیه/


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری