تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


داستان های حجاب

ن و شوهری به نیروی انتظامی مراجعه و اظهار نمودند دخترشان دانشجوی سال آخر دانشگاه می‌باشد به علت نامعلومی اقدام به خودکشی کرده که خوشبختانه به لطف الهی با تلاش پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت و کوشش ما در خصوص مشخص شدن انگیزة دخترمان در خودکشی بی‌نتیجه مانده است و در این زمینه نیاز به کمک داریم...

ارسالی از: حسن اکبری دیدگاهقرار شد با دخترخانم بدون حضور پدر ومادر به گفت و گو پراخته شود. پس از چند روزی دختر مقداری بهبود یافته و به اداره مراجعه نمود. وی پس از حصول اطمینان که مطالب برای خانواده‌اش بازگو نخواهد شد شروع به صحبت کردن و بیان قضیه نمود:
در دانشگاه با پسری دانشجو آشنا و طرح دوستی ریختیم، پس از مدتی رفت و ‌آمد، به اصرار آن پسر و علی‌رغم میل باطنی بنده و در عین حال شرم و خجالت[با خودفریبی] و تحت عنوان این که چون می‌خواهیم درآینده با هم ازدواج کنیم جهت خاطره و یادگاری چند عکس مشترک گرفتیم. پس از چند ماه دارتباط متوجه شدم این جوان برای زندگی مشترک مناسب نیست و از طرفی خواستگاران مختلفی نیز داشتم که با وجود داشتن صلاحیت، آنها را رد می‌کردم. پدر و مادرم کم‌کم به رفتارهای من مشکوک شده و مرا تحت فشار قرار دادند که چرا این گونه برخورد می‌کنی.
یک روز به آن پسر گفتم من قصد ازدواج با شما را ندارم و می‌خواهم به این ارتباطات خاتمه دهم و از او تقاضا کردم که عکس‌ها را برگرداند. اما آن جوان باکمال گستاخی اظهار داشت یا باید با من ازدواج کنی و یا روزگارت را سیاه می‌کنم.  پس از چند روز کشمکش، وی از روی عکس‌ها تصویربرداری نموده و چهره خودش را مخدوش و به من اعلان که در صورت ادامه مخالفت، این تصاویر را برای اقوام و همسایگان پست خواهم کرد. این موضوع اوضاع و احوال مرا چنان حاد کرده که روانه بیمارستان و درمانگاه‌های مختلف شدم، ولی از ترس آبرو از بیان حقایق خوددای می‌کردم! از این رو پزشکان در تشخیص بیماری با مشکل مواجه شدند.
نهایتاً پس از بی‌نتیجه ماندن درخواست‌های این جانب مبنی بر برگرداند عکس‌ها و مواجه شدن با تهدیدات پی در پی آن جوان بی‌معرفت، برای رهایی از این ماجرا و فشار روانی و عصبی و حفظ آبرو و حیثیتم- به جای مشورت کردن با افراد صاحب‌نظر یا کمک گرفتن از نیروی انتظامی- به قصد خودکشی اقدام به خوردن تعداد زیادی قرص نمودم!
آری هنگامی که آدمی از رذایل اخلاقی برخوردار باشد و جهت بهبود شخصیت بیمار خود، از مقام تهذیب نفس نباشد هوس‌های نفسانی برفکر او چیره می‌شود و اعمال ناشایست همانند ارتباط دختر و پسر، عکس گرفتن با هم را با توجیهات فریبنده از قبیل: «می‌خواهیم هم‌دیگر را بشناسیم» «می‌خواهیم در آینده با هم ازدواج کنیم» و نظایر این امور، درنظر و خیال وی تزیین می‌کند و آن را امری لازم و ضروری جلوه می‌دهد و پرده‌ای برحس تشخیص عقل حقیقت‌بین افکنده و با دگرگون حقایق در نظرش، او را از عواقب خطرناک آن اعمال زشت غافل می‌گرداند.


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری