تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


حجاب در قوانین حجاب اجباری دختر چادری

 گر چه طبق آیه 31 سورة مباركه نور: «... و لیضربن‌ّ بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و ...»، حدّ واجب پوشش برای زن مسلمان‌، پوشاندن كامل سر و گردن و سینه است‌، اما در كنار واجب شرعی‌، توجه به دسته‌ای از آداب دینی و رسوم صحیح و پسندیدة خاص هر منطقه و سرزمین نیز نباید پوشیده بماند.

ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


 بلكه بزرگان دین‌، رضایت خود را از بعضی از آن آداب‌، اظهار می‌كردند. مانند اظهار رضایت حضرت فاطمه (3) در استفاده از تابوت (به جای تخته‌ای كه عربها برای حمل بدن میت از آن استفاده می‌كردند) كه علّت رضایت خود را مستور ماندن كامل بدن زن (میت‌) در حین حمل‌، بیان فرموده‌اند و این نكتة مهمی است كه حضرت به مسألة پوشش كامل زن از دید نامحرم‌، حتی بعد از شهادت خویش نیز توجه داشتند و این رضایت حضرت برای ما حجت است‌. «چادر» نیز در بین زنان مسلمان از همین آداب پسندیده است كه اگر اشكال یا مشكلی برای آنان ایجاد می‌كرد، استفاده از آن منع می‌شد. علاوه بر این‌، چادر (به شرط استفادة صحیح از آن‌) بیشترین پوشش را برای زن به همراه دارد و حجاب برتر است‌.
مسأله مهمتر، جنبة سیاسی این پوشش است كه استعمار، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن‌، یكی از مهمترین راههای نفوذ فرهنگی خود در جامعة مسلمان ایران‌، سست كردن ایمان و سبُك و بی‌ارزش نشان دادن یا حتی مزاحم تلقی كردن چادر برای زنان مسلمان ایران است‌.
در ضمن توجه داشته باشید همان طور كه «بهداشت‌» در زندگی عرفی همة مردم مورد قبول است‌، لكن میزان رعایت آن در مراكز مختلف به نسبت حساسیت آن متفاوت است‌، مثلاً بهداشت در كوچه و خیابان با بهداشت مراعات شده در بیمارستان با بهداشت اتاق عمل جراحی‌، یك درجه نیستند، بلكه سه درجه دارند، مراعات بهداشت روان یعنی ترك گناه در كوچه و خیابان با حرم مطهر، اگر یكسان تلقی نشود، دور از انتظار نیست‌. حفظ حریم اماكن مقدس اقتضای آن دارد كه هر مسلمانی عالیترین وجه از دستور شرعی را رعایت نماید.


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری