تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


دختر چادری

حجاب منحصر در چادر و حتی مانتو نیست ، بلكه هرلباسی كه غیر از وجه و كفین ( دست ها تا مچ ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه نامحرم نگردد كافی است ولی باید توجه داشت كه  بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشندحجاب نیز دارای مراتب خوب ، متوسط و خوب تر است و چادرحجاب برتر بانوان محسوب می گردد .در این جا چند نكته وجود داردكه برای روشن شدن آنها باید دید اساساً فلسفه حجاب چیست ؟حجاب دو فلسفه اساسی دارد كه با یكدیگر ارتباط تام دارند :

ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


 1 ) مصونیت زن در برابر طمع ورزی های هوس بازان . 2 ) یپشگیری ازتحریكات شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهای الهی و تامین سلامت و بهداشت معنوی جامعه . حجاب با چنین نقش و كاركردمهم و اساسی پیامی قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن این است كه دربرابر همه مردان اجنبی نوعی هشدار و اعلام ( ( دور باش ! ) ) می دهد،اكنون باید دید چه عواملی در رساندن این پیام و اثرگذاری آن موثراست : 1 ) حدود و میزان پوشش : بدون شك هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد نقش نیرومندتری در دورسازی دیدگان نظاره گر ایفامی كند .اگر نگاه های آلوده را همچنان كه در روایات آمده است ( ( تیرهای زهرآلود شیطان ) ) بدانیم ، پوشش زن همانند قوسی است كه تیر از آن كمانه می كند و منحرف می شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز می ماند .بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیرهای شیطانی را بیشتر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید .از همین روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند، زیرا با وجود شرایطدیگر، بیشترین پوشش و مطمین ترین مصونیت را فراچنگ می آورد.2 ) كیفیت پوشش : میزان ضخامت و حتی كیفیت دوخت لباس خودبخش مهمی از حجاب را تشكیل می دهد بدون شك لباس های نازك و تنگ و بدن نما فرودگاه پیكان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم های هرزه و آلوده و به فساد كشاننده جامعه است . در مقابل لباس های غیربدن نما، دیده ها را از خود دور می سازد، و سلامت معنوی نفوس را تامین می كند .3 ) رنگ ها : تردیدی نیست كه برخی ازرنگ ها دیده ها را خیره می سازد، و پاره ای دیگر نگاه ها را از خودمی راند و دور می سازد .اكنون سوال می شود كدامیك از این دو برای تامین حجاب واقعی و مصونیت معنوی جامعه و خیره نكردن چشم ها و بر نیفروختن آتش شهوت مفیدتر است ؟ مگر ما درجامعه ای زندگی نمی كنیم كه میلیونها جوان در اوج غریزه جنسی به سر می برند و در سخت ترین شرایط جوانی از امكان ازدواج محرومندو كافی است با اندك جرقه ای شعله های غریزه در وجودشان برافروخته شود و به انواع گناهان و ناراحتی ها مبتلا گردند؟ پس چرابه هر وسیله ممكن - حتی با گزینش رنگ مناسب لباس در جامعه - به سلامت دینی و روحی و روانی آنان كمك نكنیم و موجب جلب توجه آنان و قرارگرفتن شان در دام مفاسد نشویم ؟ در عین حال علمای دین نسبت به خصوص رنگ ها تاكید چندانی نكرده ، ولی براین مساله پای می فشارند كه لباس نباید موجب جلب توجه و عواقب سو ناشی از آن باشد .از این رو است كه در طول تاریخ زنان مسلمان به میل خود لباس مشكی را برای حجاب برگزیدند و این سنت حسنه مورد تقریر و پذیرش پیامبر ( ص ) و امامان ( ع ) قرار گرفت ، زیرا آنان به این وسیله احساس امنیت و مصونیت بیشتری می كردند، ( ر.ك : حجاب در ادیان الهی ، محمدی آشنانی ) . 4 ) شیوه های رفتاری : طرزصحبت و چگونگی راه رفتن و ... نیز بخشی از حجاب به معنای وسیع كلمه است . حفظ وقار و متانت هم همان نقشی را دارد كه پوشش زن دارد و عدم رعایت آن نیز برآیندی چون برهنگی در پی دارد .از این رو قرآن مجید یكی از صفات خوب زنان مومن را كه دررفتار دختران شعیب بیان می كند همان ( ( حیا ) ) و وقار است. ;


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری