تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


حجاب و دینداری

 یكی از مسایل مهم، كه از دیرباز، مورد بحث واقع شده این است كه آیا هر یك از ایمان و عمل صالح، عامل مستقلی برای سعادت ابدی است یا مجموع آنها موجب سعادت است؟
گروهی به نام «مرجئه» در همان قرن اول ظهور اسلام بر آن بودند كه

ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


وجود ایمان، برای سعادت ابدی كافی است و ارتكاب گناه، ضرری به سعادت مؤمن نمی زند. این عقیده به شدت از سوی گروه های مسلمان دیگر، رد شده است. حقیقت آن است تنها وجود ایمان برای آدمی كافی نیست و چنان نیست كه با وجود ایمان، هر گناهی بخشیده شود و هیچ اثر سویی نداشته باشد.
توضیح این نكته به تبیین ماهیت ایمان، نصاب آن و رابطه آن با اعمال دارد:
حقیقت ایمان:
ایمان، حالتی قلبی و روانی است كه در اثر دانستن یك مفهوم و گرایش به آن، حاصل می شود و با شدت و ضعف هر یك از این دو عامل، كمال و نقص می پذیرد.
این تعریف، به این نكته اشاره دارد كه تنها آگاهی و اطلاع در ایمان كافی نیست؛ بلكه افزون بر آن، گرایش به مورد آگاهی و انكار نكردن و انجام ندادن ضد آن نیز شرط است چنان كه قرآن كریم می فرماید: «و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا؛ آیات الهی را از روی ستم و برتری جویی انكار كردند در حالی كه به آنها یقین پیدا كرده بودند» (نمل، آیه 14).
نصاب ایمان:
بر حسب آنچه از آیات شریفه و روایت ها استفاده می شود، حداقل ایمان برای سعادت ابدی عبارت است از ایمان به خدای یگانه و پاداش و كیفر اخروی و صحت آنچه بر انبیاء(ع) نازل شده است و لازمه آن تصمیم بر عمل به دستورهای خدای متعال است.
بنابراین، كسی كه آگاه به حقیقتی است ولی تصمیم دارد كه هیچ گاه به هیچ یك از لوازم آن، عمل نكند، ایمان به آن نخواهد داشت و حتی اگر تردید داشته باشد كه به آنها عمل كند یا نكند باز هم هنوز ایمان نیاورده است؛ قرآن كریم می فرماید: [گروهی از] اعراب [بیابانی به پیامبر اكرم] گفتند ما ایمان آوردیم. بگو: شما ایمان نیاورده اید؛ ولی بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل هایتان وارد نشده است»(حجرات، آیه 14).
از آنچه گذشت، معلوم می شود، ایمان قلبی بدون عمل به دستورهای شرع در سعادت و نجات انسان، كافی نیست به ویژه افرادی كه در عین آگاهی از دستور شرعی آن را به هر علتی انكار كرده انجام نمی دهند(آیت الله مصباح یزدی، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسلامی، دوره سه جلدی، ج 3، ص 107 - 127).


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری