تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


فلسفه حجاب

 شـهـیـد مـطهرى ( ره ) در پاسخ به این سئوال مى نویسد : به عقیده ما ریشه...
ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


شـهـیـد مـطهرى ( ره ) در پاسخ به این سئوال مى نویسد : به عقیده ما ریشه اجتماعى پدید آمدن حـریـم و حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت یا میل مرد به استثمارزن , یا حسادت مرد , یا عدم امنیت اجتماعى یا عادت زنانگى نباید جستجو كرد ولااقل باید كمتر در اینها جستجو كرد .

. ریشه این پدیده را در یك تدبیر ماهرانه غریزى خود زن باید جستجو كرد . بـه طـور كـلى بحثى است درباره ریشه اخلاق جنسى زن از قبیل حیاء و عفاف و از آن جمله است تمایل به ستر و پوشش خود از مرد . در اینجا نظریاتى ابراز شده است . دقیق ترین آنها این است كه : حیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیرى است كه خود زن با یك نوع الهام براى گرانبها كردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به كاربرده است . زن با هوش فطرى و با یك حس مخصوص به خود دریافته است كه از نظر جسمى نمى تواند با مرد بـرابـرى كـنـد و اگـر بـخـواهـد در میدان زندگى با مرد پنجه نرم كنداز عهده زور بازوى مرد بـرنـمى آید و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازى یافته است كه خلقت در وجود مرد نـهـاده است كه او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهرمعشوقیت و مطلوبیت قرار داده است 000 وقـتـى كـه زن مـقام و موقع خود را در برابرمرد یافت و نقطه ضعف مرد را در برابر خود دانست , هـمانطور كه متوسل به زیور وخودآرائى و تجمل شد كه از آن راه قلب مرد را تصاحب كند , توسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز جست و دانست كه نباید خود را رایگان كند بلكه بایست آتـش عـشـق و طـلـب او را تیزتر كند ( مسئله حجاب ص 69 - 70 )كتیبه ها , سكه ها , تندیس ها , نقاشیها , فرشها , ظروف نقره اى و نقش هاى برجسته تاریخى حاكى از آن است كه انسانها از روزى كه پاى بر این كره خاكى نهاده اند ,پوشش را مراعات مى كردند . از كـتـاب مـقـدس بـرمـى آید كه در عهد سلیمان (ع ) زنان علاوه بر پوشش بدن روبند برصورت مى انداختند ( عهد قدیم . سـفر نشید الاناشید - ب 5 ص 1003 ) همین سنت درزمان ابراهیم (ع ) نیز رائج بود , نامزد اسحق وقتى كه اسحق را دید برقع بر صورت انداخت ( عهد قدیم . سـفر تكوین , ب 24 ) زنان ایرانى در دوره هاى مختلف از مادهاهخامنشیان , اشكانیان و ساسانیان داراى پوشش بودند . از ایـن اسناد و گزارشهاى تاریخى معلوم مى شود كه منشا پوشش زن و مرد , حیا و آزرم و رعایت عـفـت بوده است در ضمن آنكه حجب و حیاى بیشتر بانوان و پوشش كاملتر آنها و دور نگهداشتن خود ازدسترس مردان همان توجیهى را دارد كه شهید مطهرى بدان اشاره نموده اند . قـرآن در سـوره اعـراف راجـع بـه آدم و حـوا مى گوید : وقتى شیطان آن دو را فریفت و آن دو از درخت ممنوعه خوردند عورتهاى آنها آشكار شد و آنها از برگهاى درختان برداشته و عورت خود را با آن پوشاندند ( آیه 20 سوره اعراف ) این جمله نشان مى دهد كه پوشاندن عورت در زن و مرد یك مـسـالـه فطرى است و انسانها از روز اول بدون تامل و اندیشه در برابر برهنگى عكس العمل نشان مى دادند .


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری