تبلیغات
.:: پایگاه فرهنگی چادری ::.
موضوعات حجاب

با سلام، در این قسمت می توانید مطالب پایگاه چادری را در موضوعات مدوّن ببینید. لطفا یک موضوع انتخاب کنید:
نویسندگان

پایگاه منتخب

نظرسنجی

پایگاه فرهنگی چادری:


خالی

دریافت کد لوگو

مطالب حجاب


فلسفه حجاب

 عـلامه سید محمد حسین فضل اللّه در میزگردى در پاسخ به این سئوال چنین...
ارسالی از: علی دهقان دیدگاه


عـلامه سید محمد حسین فضل اللّه در میزگردى در پاسخ به این سئوال چنین ابراز عقیده كرده اند : « این اصل نسبت به فكر و اندیشه صادق است یعنى فكر و اندیشه رانمى توان كتمان كرد

بلكه پنهان ساختن آن آدمى را كنجكاوتر مى كند تا از آن مطلع گردد , اما حجاب چنین وضعیتى ندارد . زیـرا اگـر زن حـجاب را آنگونه كه دین گفته ،نه بیشتر و نه كمتر , مراعات كند باعث التهاب و آزمندى نخواهد شد . اگـر درب خـانـه یـا گـاو صـنـدوق نـیمه باز باشد دیگران مى خواهند بدانند داخل آن چیست و دزدان نیز به طمع مى افتند. ولى اگر بسته باشد چنین هوس و طمعى در دیگران پدید نمى آید . »
بـر این پاسخ باید افزود كه چادر ملاك و معیار حجاب شرعى نیست تا با نقد آن اصل حجاب را زیر سئوال بریم. ثانیا: بعضى از توصیه هاى احتیاطى در رساله هاى عملیه را نباید به حساب دین گذارد .زیرا به گفته شهید مطهرى خیلى از این احتیاط ها عدم الفتوا است. یعنى فقیه دلیلى بر ممنوعیت نـداشـتـه ولى از بیم آنكه مبادا مردم مرتكب گناه شوند مساله را به صورت احتیاط واجب مطرح كـرده اسـت .براى مثال نوشته اند بنابر احتیاط واجب به طور عادى هم به صورت نامحرم نمى توان نگاه كرد در حالیكه در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى چاره اى از نگاه به مخاطب نیست . مـتـدیـنـان در داد و ستد و برخوردهاى اجتماعى نیز چشم به زیر مى اندازند و از نگاه به مخاطب احساس گناه مى كنند و رفته رفته در برخورد با نامحرم تشویش و اضطراب پیدا مى كنند .هـمـیـن تـوصـیـه هاى احتیاطى،متدینان را تا حدى از وضع طبیعى خارج نموده و ایجاد التهاب مـى كـنـد. امـا باید با شهامت گفت احتیاط هائى كه دین را مضیق تر از كتاب و سنت معرفى كند، ربطى به دین ندارد .
عـالـمـان دیـنى نیز نباید از خدا و رسول جلوتر بیفتند [ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدى اللّه و رسـولـه و اتـقـوا اللّه ان اللّه سـمـیع علیم ( آیه 1 - حجرات )] قرآن به صراحت چهره را از دستور حجاب , استثنا مى كند . روایات معتبر زیادى جمله ( ما ظهر منها ) درسوره نور را به لباس تفسیر كرده اند . بر این اساس زنان مى توانند بدون آنكه صورت خود را بپوشانند و بدون آنكه خود را زیر چادرى بلند و فراخ مخفى كنند رفت و آمد كنند . نیز در سوره نور خداوند مى فرماید زنان سالخورده مى توانند بدون حجاب رفت و آمد كنند. خلاصه آنـكه دستور شریعت در مسئله حجاب كاملا معقول و معتدل است و این افراط و تفریط هاست كه موجب التهاب و تشویش مى شود .


آلبوم تصاویر حجاب


     تصویر 20     تصویر 19     تصویر 18     تصویر 17     تصویر 16     تصویر 15     تصویر 14     تصویر 13     تصویر 12     تصویر 11     تصویر 10     تصویر 9     تصویر 8     تصویر 7     تصویر 6
پایگاه فرهنگی چادری